Správa pohledávek

Specializace na operativní mimosoudní vymáhání pohledávek v nejkratších možných lhůtách je tou hlavní předností M&A Aliance před inkasními agenturami a nespornou výhodou pro naše korporativní klienty.

Správa pohledávek společností M&A Aliance vždy plně respektuje jak individuální zvláštnosti každého dodavatele, jeho obchodní politiku a interní normy, tak i specifický charakter odběratelů a dlužníků.

Zkušenost

Naše společnost má bohaté zkušenosti se správou pohledávek u velkých dodavatelů, kteří mají své vlastní interní útvary vymáhající pohledávky, případně vymáhají pohledávky prostřednictvím obchodních zástupců nebo právníků. V takových případech M&A Aliance společně s klientem využívají systému komplexního vymáhání pohledávek, kdy věřitel má 90 dnů na mimosoudní vymáhání pohledávek vlastními silami a pak předává společnosti M&A Aliance pouze ty pohledávky, u nichž se objevily vážné problémy z hlediska úhrad dlužníky.

Informace

M&A Aliance má nadstandardně vysokou efektivnost v mimosoudním vymáhání pohledávek, nicméně stoprocentní úspěšnost nemůžeme garantovat. V případech, kdy je pohledávka nevymahatelná, což patří skutečně k ojedinělým jevům, předá M&A Aliance klientovi zprávu poskytující dostatečné informace k jeho racionálnímu rozhodnutí, zda vůbec má smysl pokračovat ve vymáhání soudní cestou. Pokud se, například, u dlužníka objevil tzv. "bílý kůň" nebo je dlužník totálně zadlužen a nemá žádný majetek, pak vymáhání pohledávky je nesmyslné, protože jen zvyšuje finanční ztráty věřitele.

Vymahatelnost pohledávek

Praxe nám jednoznačně potvrzuje, že pro většinu věřitelů je takový to systém správy pohledávek optimálním, protože jednak respektuje požadavek nezbytné delikátnosti ve vztahu k odběrateli, ale zároveň i zvyšuje vymahatelnost pohledávek, snižuje objem nedobytných pohledávek a minimalizuje finanční ztráty. Nezanedbatelná je i prověřená skutečnost, že spolupráce věřitele se společností M&A Aliance působí na mnohé odběratele i preventivně a zlepšuje jejich platební morálku.