Ochrana před nepřátelským převzetím vaší firmy

Nepřátelské převzetí – to je ovládnutí firmy proti vůli jejich vlastníků a manažerů s využitím různých ekonomických, organizačních a právních opatření, mnohdy nezákonných, agresorem.

Objektem nepřátelského převzetí může být společnost, nemovitost, akcie a podíly v základním kapitálu právnických osob.

Na českém trhu je dobře známa celá řada případů nepřátelského převzetí velkých, středních i malých firem. K nejznámějším případům patří ovládnutí společnosti Via Chem Group podnikem Setuzа, nepřátelské převzetí podniku Kostelecké uzeniny a společnosti Agro Jevišovice koncernem Agrofert, ovládnutí LOVOCHEMIE a.s. Andrejem Babišem, válka kolem holdingu Vítkovice, která se aktivně vede i v současné době atd.

Nicméně k útokům na velké podniky dochází v současné době jen zřídka, protože podíly v nich dnes obvykle patří velkým finančním skupinám a silným průmyslovým holdingům, které samy jsou schopny kdykoliv vystoupit v roli agresora. Střední a malý byznys je zranitelnější kvůli relativně nevelkým finančním zdrojům a proto se v poslední době stává stále častěji předmětem napadení.

Taktika a způsoby nepřátelského převzetí

Taktika i způsoby nepřátelského převzetí společnosti se mohou značně lišit podle toho, jakou slabinu si agresor u firmy-oběti vybere. Často to jsou nedostatky ve zřizovacích listinách, chyby ve stanovení rámce plnomocí statutárních orgánů, nedostatečná kontrola top-managementu vlastníkem firmy, přespřílišná důvěra ve vztazích k direktorátu a k podílníkům apod.

V naší praxi jsme se často setkávali s případy, kdy se velkého českého podniku zmocnil jeho minoritní akcionář využitím anonymních akcií na majitele-doručitele, které byly v době dovolené hlavního akcionáře mimo jeho kontrolu. Po návratu majoritního akcionáře již byly v podniku ustanoveny nové statutární orgány, noví lidé ve správní radě, přepsáno právo přístupu k účtům v bankách a hlavního akcionáře dokonce odmítli vpustit do vchodu na teritoriu podniku.

Setkali jsme se i s takovým případem, kdy jednatelem s.r.o. byl jedné právnické osobě prodán za velmi nevýhodných podmínek velký výrobní komplex. K této situaci mohlo dojít jen proto, že hlavními vlastníky české s.r.o. byli cizinci, kteří jen zřídka přijížděli do České republiky a až příliš důvěřovali „svému“ jednateli a spoluvlastníku 30% podílu ve společnosti.

Uvedené příklady taktiky zmocnění se firmy a jejího majetku nepatří k těm základním formám využívaným agresory. Nejčastěji jsou využívány tyto metody:

  • skupování malých balíčků akcií, obcházení managementu společnosti a konsolidace kontrolního balíku akcií (podílu) s cílem dosáhnout kontroly nad podnikem,
  • konsolidace kreditorské zadluženosti s cílem vytvořit tlak na firmu a postupně ji kontrolovat,
  • iniciování procedury bankrotu a po něm získání podniku nebo jeho aktiv za sníženou cenu,
  • cílevědomé vytváření konkurenčního tlaku, iniciování nekonečných prověrek ze strany daňové inspekce, české obchodní inspekce a dalších finančních orgánů, iniciování soudních sporů a arbitráží, organizování různých sabotáží a vytváření překážek minoritním vlastníkem s paralelním vytvářením tlaku na vlastníky směřujícího k prodeji firmy za nižší cenu,
  • podplácení a korumpování top-manažerů podniku.

Zajistíme efektivní ochranu před nepřátelským převzetím vaší firmy

Specialisté firmy M&A Aliance ovládají řadu metod efektivní obrany proti nepřátelskému převzetí firmy od komplexu opatření komplikujících podmínky akvizice, přes využití strategie vlastní obrany a protiútoku, až do využití způsobů ochrany daných specializovanou terminologií jako «Pomoc třetí strany».

Kromě toho máme i vlastní know-how, které vychází z podmínek českého trhu a dokonale využívá profesionálních předností specialistů naší společnosti.

Jako ochránci našich zákazníků zajistíme efektivní preventivní i operativní odpor nepřátelskému převzetí v rámci:

  • silové, administrativní a korporativní ochrany
  • ekonomické ochrany
  • diversifikace majetkových a finančních rizik ve společnosti nebo v holdingové struktuře

M&A Aliance – je vždy na vaší straně!