Detektivní služby

Kolektiv oddělení detektivních služeb M&A Aliance tvoří skuteční mistři svého díla, kteří mnoho let sloužili v různých strukturách ministerstva vnitra České republiky jako operativci. Po ukončení státní služby obvykle pracovali jako soukromí detektivové a řada z nich má v této profesi více než 20-letou praxi.

Ve své práci s klienty pracovníci M&A Aliance důsledně respektují principy individuálního přístupu, korektnosti a mlčenlivosti.

Poskytované detektivní služby

 • Sběr a analýza informací o fyzických i právnických osobách, partnerech a konkurentech; získávání informací a poznatků o záměrech partnerů při uzavírání smluv
 • Pozorování, sledování a kontrasledování, utajené nasazení detektiva do zájmového prostředí
 • Odhalování, objasňování a dokumentování trestné činnosti v podnikatelských objektech
 • Nasazení zpravodajské techniky
 • Obstarávání důkazů potřebných pro obchodní spory
 • Prověrky personálního složení firem
 • Služby související s hledáním osob
 • Odhalování nežádoucích kontaktů
 • Šetření hrozeb
 • Prověřování spolehlivosti spolupracovníků a partnerů
 • Pátrání po ukradených věcech – vozidla, vzácné předměty, výrobní zařízení atd
 • Prověřování manželské nevěry, včetně fotodokumentace a videozáznamů
 • Ozbrojené doprovody

Klientům poskytujeme podrobnou informaci o vykonané práci, včetně nezbytného objasnění souvisejících okolností.

Veškeré informace, poznatky a s případem související materiály po předání klientovi likvidujeme.