Anti-vymahač záštita od vymahačů

Služby Anti-vymahače, na rozdíl od inkasní činnosti, nejsou zaměřeny na vymáhání pohledávek, ale na ochranu práv dlužníků a jejich zájmů před vymahači, včetně optimalizace úhrady a struktury dluhů, minimalizace neúměrně vysokého penále a pokut nebo v případech, kdy se dlužník dostal pod agresivní tlak vymahačů.

Služby Anti-vymahače jsou zaměřeny i na to, aby byl dluh věřiteli vrácen, ale s tím rozdílem, že vymahačům a inkasním agenturám jde o urychlené úhrady dluhu v co největším objemu, zatím co dlužník má pochopitelně zájem o vrácení dluhu s minimálními finančními ztrátami a v pro něj výhodném splátkovém režimu. A právě v tom mu může naše společnost pomoci.

S námi zaplatíte méně a v nejvýhodnějším splátkovém režimu

Na základě zplnomocnění nám vydaném klientem-dlužníkem budeme jednat s vymahači tak, aby byl dlužníkovi poskytnut co nejvýhodnější režim splácení dluhu.

S agresivními vymahači budeme jednat my

V případech, kdy se dlužník dostal pod agresivní tlak vymahačů nebo jde o nezákonné a neoprávněné požadavky na splácení dluhu, bereme na sebe všechna jednání s vaším věřitelem i s jeho představiteli a zprostředkovateli.