Likvidace problémových a nefunkčních firem

Společnost M&A Aliance nabízí efektivní, rychlý a jednoduchý způsob likvidace zadlužených, problémových nebo nefunkčních firem, který umožňuje jejím společníkům a statutárním orgánům přenést všechny starosti, problémy a náklady, spojené s likvidací firmy, na nové vlastníky.

Během mimořádně krátké lhůty uskutečníme prodej společnosti, včetně změny jednatele, za účelem její likvidace novými majiteli.

Likvidace firmy je zdůvodněným a prozíravým řešením umožňujícím jejím společníkům a statutárním orgánům zbavit se zbytečné odpovědnosti dané NOZ, která se, v souladu s § 159 a § 194 odst. 5 ObZ, § 135 odst. 2 ObZ, vztahuje i na osobní majetek jednatele.

Standardní likvidace společnosti je poměrně dlouhým byrokratickým procesem, který v průměru trvá jeden rok. Hlavním problémem při likvidaci firmy je vyřešení vztahů mezi společností a třetími osobami: věřiteli, daňovými a dalšími státními orgány apod.

Klasická likvidace firmy

V případě, že potřebujete klasickou likvidaci firmy, která není zadlužena nebo je schopna pokrýt své závazky po kapitalizaci aktiv likvidátorem, pak vám naše firma poskytne plný komplex služeb, počínaje doporučením profesionálního likvidátora JUDr. Vlastimila Papouška a výmazem společnosti z obchodního rejstříku konče.

Likvidace firmy po jejím prodeji silami nových vlastníků

Námi navrhované řešení - prodej firmy za účelem její následné likvidace – umožňuje jednoduše, rychle a elegantně přesunout všechny starosti i náklady spojené s likvidací firmy na nové vlastníky.