Řešení byznys-konfliktů

Regulování a řešení sporů mezi kontrahenty, korporativních konfliktů mezi vlastníky, zaměstnanci a pracovníky vychází ze systémového komplexního přístupu k tomuto složitému problému.

Jak to děláme?

  • Provedeme především všestrannou analýzu sporné situace. Stanovíme konečný cíl a vymezíme přechodné fáze. Zvolíme účinné metody působení na vzniklou situaci. Posoudíme finanční, právní, manažerská, reputační a další rizika.
  • Zhodnotíme plnění stanoveného plánu postupu a provedeme nezbytnou korekci na každé etapě. Realizujeme v praxi prověřené efektivní metody a technologie působení: tvrdé (ultimativní) jednání, obchodní jednání, administrativní, manažerské, právní, soudní a smiřovací procedury atd.
  • Řídíme proces řešení byznys-konfliktů, výběr a rozmístění účastníků, formulování úkolů pro každého z nich, koordinaci jejích akcí atd.

Jaké jsou naše zkušenosti?

  • Řešení konfliktů s kontrahenty – investory a zákazníky, zákazníky a subdodavateli, dodavateli a kupujícími, pronajímateli a nájemci, pojišťovnami a pojištěnci, bankami a dlužníky, corporate raidery a antiraidery, atp.
  • Řešení korporativních konfliktů mezi spolumajiteli byznysu, mezi vlastníky byznysu a manažery středního a vyššího stupně, mezi vlastníky byznysu a pracovníky.
  • Řešení administrativních sporů mezi podnikateli a orgány výkonné státní moci.

Organizační, informační a konzultační účast v celém jednacím procesu s cílem uzavřít výhodné komerční dohody a dosáhnout co nejrychlejšího vyřešení byznys-konfliktu.

  • Příprava pracovních setkání. Předběžné odsouhlasení otázek pro odborné posouzení. Příprava návrhů smluv a dohod, včetně pomocných právních, daňových, oceňovacích i dalších expertíz. Zajištění účasti nezávislých expertů při jednání.
  • Organizace a uskutečnění pracovních setkání. Posouzení sporných otázek. Dopracování návrhů smluv. Podepsání dosažených dohod.

Byznys, jak celý náš život, přináší konflikty a nedorozumění. Ty mohou přerůst do ostrých válek, které se nejednou protáhnou do několika let, odvlékají kolosální síly a prostředky od normálního vedení byznysu, podrývají podnikatelskou autoritu firmy, narušují pracovní i lidské vztahy, vedou k úniku utajovaných informací, budí nedůvěru ke společnosti, promítají se do finančních ztrát a způsobují destabilizaci byznysu. Kromě toho, konfliktní a mezikorporativní války odpuzují potencionální investory.

Destruktivní rozvoj konfliktu však není nevyhnutelným, je možné ho řídit. Kdo má dostatek zkušeností a znalostí různorodých metod přátelského mimosoudního řešení sporů a umí jich efektivně využít, ten může nejen řešit problémy v zájmu všech účastníků sporu, ale dokonce je i otočit do pozice napomáhající vzájemně výhodné spolupráci.