Mimosoudní řešení obchodních sporů

Řešení sporů a konfliktů zájmů v byznysu je velmi vážným procesem proto, že pomáhá oběma stranám najít kompromis a vyhnout se tak dlouhodobým soudním sporům i komerční válce, v níž každý krok je pro oba partnery velmi drahou záležitostí.

Jak ve světě, tak i v českých podmínkách se již dávno využívá zvláštní metody hledání vzájemně výhodného kompromisu prostřednictvím třetí osoby – mediátora. Malý háček však spočívá v tom, že mediátoři nefungují v takových konfliktních situacích, kdy strany sporu spolu nekomunikují, případně chtějí toho druhého především porazit. Rovněž tak se odmítají angažovat v situaci„vrcholící války“ mezi stranami a maximálního vypětí emocí.

Kompromisní řešení mezi stranami i ve fázi vrcholu «zuřící války»

Na rozdíl od mediátorů pomáhají naši specialisté najít kompromisní řešení mezi stranami i ve fázi vrcholu «zuřící války», kdy vstupují do konfliktní situace v roli nezávislého třetího subjektu – zprostředkovatele.

Při řešení konfliktů vycházíme z důsledného prozkoumání příčin jejich vzniku, argumentace a právní podstaty požadavků stran, analyzujeme silné i slabé stránky sporu a společně s klientem vypracujeme alternativní řešení kompromisu, včetně způsobů možného usměrnění dalšího postupu.

V procesu jednání s jednotlivými stranami konfliktu naši specialisté hledají především varianty kompromisních postupů a vypracovávají vzájemně přijatelná řešení s plným respektováním komerčních i osobních vztahů partnerů v budoucí spolupráci.

Pomůžeme Vám vyřešit obchodní spory, které ne vždy musí skončit u soudu. Díky rychlému zákroku můžete předejít problémům, které by narušily chod firmy.