Forenzní služby

Ekonomické a finanční šetření, zabezpečení důkazů pro arbitráž a soudy v ČR

 • Máte podezření, že vůči Vaší společnosti byl spáchán podvod nebo zpronevěra?
 • Vedete v České republice obchodní spor nebo arbitráž?
 • Máte podezření z pojišťovacího podvodu nebo porušení pojišťovací smlouvy?
 • Potřebujete provést diskrétní šetření k Vašemu obchodnímu partnerovi? Zjistit jeho aktuální bonitu?

Naši forenzní specialisté vám ve všech těchto situacích mohou pomoci. Ať již potřebujete vyřešit existující problém (jako je např. hospodářská trestná činnost ve Vaší společnosti nebo vzniklý obchodní spor) nebo pouze diskrétně ověřit aktuální bonitu Vašeho obchodního partnera, vždy se můžete spolehnout na oddělení Forenzních služeb společnosti M&A Invest.

Jádro našeho oddělení Forenzních služeb tvoří specialisté, kteří prošli vedoucími pozicemi různých útvarů MV ČR zabývajících se odhalováním korupce a trestné činnosti v ekonomické a finanční sféře. Bohaté zkušenosti našich pracovníků získané ve státních službách nám pomáhají řešit i ty nejsložitější případy.

Některé reference z našeho portfolia

 • Dlouhodobá spolupráce s největšími světovými pojišťovnami specializovanými na komerční rizika – mezinárodní společnosti Euler Hermes a Atradius Credit Insurance zabývající se pojistným událostmi v oblasti úvěrového pojištění a dále pojišťování pohledávek s poskytováním důkazů pro arbitráž.
 • Finanční a ekonomická šetření nesprávného využívání úvěrových prostředků českých bank dlužníky u pohledávek postoupených Českou Konsolidační Agenturou české finanční skupině EC Group.
 • Dlouholetá spolupráce s největšími českými pojišťovacími společnostmi při šetření pojistných událostí v oblasti pojišťování autodopravy.
 • Šetření v oblasti faktoringu
 • Šetření v oblasti korporativních podvodů, zneužívání managementu a protiprávních převodů majetků.

Druhy šetření prováděných v rámci forenzních služeb

 • Finanční šetření
 • Ekonomické šetření
 • Odhalování, objasňování a dokumentování trestné činnosti v podnikatelských objektech
 • Hloubková analýza hospodářské činnosti podniku a propojených subjektů
 • Komplexní šetření respektující kriminalistická kritéria systematizace, zvláštností odvětví, v nichž dochází k trestní činnosti, kriminální mechanismy atd
 • Klasifikace trestních činů podle kriminalistických kritérií s následným předáním důkazového materiálu orgánům Policie ČR nebo i jiným zemím a uskutečňování vnějšího dozoru nad průběhem vyšetřování.
 • Vyhledávání a sběr informací, soudní důkazy v trestním, občanském a arbitrážním řízení.
 • Zajištění důkazů pro arbitráž a soudy v ČR a SR

Šetření pojistných událostí

Pro úvěrové pojišťovny (pojištění pohledávek) včetně zpracovávání analytických zpráv.

Tyto služby poskytujeme jako jediní na českém trhu.

Vyšetřování

Náš odborný tým vám pomůže při odhalování, šetření a nápravě důsledků podvodů, hospodářské a finanční kriminality, včetně majetkových zpronevěr. Naši vyšetřovatelé, v úzké spolupráci s odborníky na forenzní technologie, jsou schopni odhalovat podvody, zjistit rozsah ztrát, analyzovat získané důkazy a připravit závěrečné zprávy, které mohou být v případě potřeby použity jako důkazní materiál. Pomůžeme vám i se znovunabytí ztracených aktiv.

Řízení rizik pojišťovacích podvodů

Pro klienty především z řad pojišťovacích institucí působících v ČR, kteří se obávají možného rizika pojišťovacích podvodů či porušení smluv, provádíme prověrky nejen u pojišťovacích událostí před výplatou plnění ze strany pojišťovny, ale i u případů kdy bylo pojistné plnění již vyplaceno. Poskytujeme komplexní praktické poradenství zahrnující všechny aspekty v této oblasti. Zpracováváme detailní závěrečné zprávy, včetně podpůrné dokumentace jako jsou žaloby v obchodních sporech nebo trestních oznámení při podezření na spáchání trestného činu.

Obchodní spory a arbitráže

Většina podniků a společností se v průběhu své činnosti dostává do obchodních sporů. Může jít jenom o neshodu s dodavatelem, se zákazníkem nebo se státním orgánem v celé řadě problémů vyplývajících z podnikatelských aktivit. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi sporné situace, ať se jedná o neformální konzultace konfliktní záležitosti, jednání o možnostech vyřešení sporu, soudní při nebo arbitráž. Poskytujeme mimo jiné nezávislé poradenství klientům uvažujícím o možnosti vyvolání sporu, provádíme prověřování a analýzu důkazních materiálů a nabízíme pomoc při vlastním řešení těchto situací.