Mimosoudní vymáhání pohledávek

M&A Invest - jediná firma v České republice, která se specializuje na odkup a mimosoudní vymáhání nejsložitějšího segmentu obchodních pohledávek (В2В) a bankovních pohledávek v objemech od statisíců až po desítky a stovky milionů korun.

Řídící pracovníci oddělení Vymáhání pohledávek naší společnosti se již přes 17 let specializují na mimosoudní vymáhání velkých pohledávek právnických osob.

Jádro našeho pracovního kolektivu tvoří řada špičkových odborníků a specialisté, kteří prošli vedoucími pozicemi různých útvarů MV ČR zabývajících se odhalováním korupce, daňové kriminality a závažné trestné činnosti v ekonomické a finanční sféře. Bohaté zkušenosti našich pracovníků získané ve státních službách nám pomáhají řešit i ty nejsložitější případy.

Naše činnost na českém trhu pohledávek začala koncem 90-tých let. Zahrnuje periody úspěšné práce s velkými bankovními pohledávkami České konsolidační agentury, s mezinárodními pojišťovnami na pohledávky, jako jsou např. Euler Hermes a Atradius Credit Insurance, s řadou významných českých a slovenských podniků i s dalšími méně známými společnostmi.

Vedení naší společnosti zveřejnilo celou řadu expertních a analytických statí v centrálních českých sdělovacích prostředcích k problematice vymáhání a inkasa pohledávek, rozvoje trhu pohledávek v ČR atd.

Naše specializace – mimosoudní vymáhání obchodních pohledávek velkého finančního objemu

Specializujeme se především na mimosoudní vymáhání velkých pohledávek u právnických osob a jen výjimečně vymáháme dluhy u fyzických osob.

Vzhledem ke svému specifickému charakteru je tento segment pohledávek nejproblematičtějším nejen pro věřitele, ale i pro většinu inkasních agentur, advokátů a exekutorů.

Nejsme inkasní agenturou v obvyklém chápání - nepoužíváme hromadných standardních metod vymáhání zaměřených na souběžnou práci s velkým počtem dlužníků a malými dluhy formou telefonických urgencí, písemných upomínek a soudních podání. Naše práce s dlužníky je vždy individuální.

M&A Invest: vymáhání pohledávek efektivně a profesionálně

Efektivita vymáhání pohledávek je založena na individuálním přístupu ke každému jednotlivému případu.

Proces vymáhání pohledávek je rozdělen do dvou etap. V průběhu první přípravné etapy se provádí analytická práce, která zahrnuje komplexní analýzu podnikatelské historie dlužníka a jeho statutárních orgánů, zmapování propojení dlužníka s jinými subjekty, zhodnocení jeho aktuální finanční situace a stanovení příčin neplacení závazků. Zvláštní pozornost je věnována důvodům a účelu využívání finančních prostředků věřitele dlužníkem.

Zpracované analytické materiály umožňují specialistům M&A Invest zvolit optimální formy a metody působení na dlužníka. Hlavním úkolem vymáhání je úhrada pohledávek dlužníkem v co nejkratší době.

V procesu vymáhání pohledávek v maximální možné míře respektujeme návrhy a požadavky klientů, kteří mají pochopitelný zájem na udržení solidních vztahů se svými obchodními partnery.

S našimi klienty pracujeme na bázi smluv о úplatném postoupení pohledávek dle §1879 NOZ, kdy společnost M&A Invest, po prověření příčin vzniku pohledávky, posouzení oprávněnosti titulu vzniku pohledávky a zvláštností dlužníka, kupuje pohledávky na základě ceny dohodnuté s postupitelem.

Ve výjimečných případech pracujeme také na bázi Příkazní smlouvy.

M&A Invest působí v České republice, na Slovensku, v Rusku a v Polsku.

Mohlo by vás zajímat: Forenzní služby - ekonomické a finanční šetření, zabezpečení důkazů pro arbitráž a soudy v ČR.