Provádíme efektivní revitalizaci firem

Revitalizace je komplex opatření zaměřených na odvrácení bankrotu společnosti, zlepšení její finanční situace, jakož i obnovení a zvýšení její likvidity a solventnosti.

Hlavním kritériem přijetí rozhodnutí o smyslu revitalizace jsou její potenciál a perspektivy v etapě po provedení ozdravných opatření.

Společnost M&A Invest rozpracovala a efektivně používá v praxi široký komplex opatření a postupů vedoucích k revitalizaci firem, které umožňují definovat a zároveň eliminovat klíčové příčiny vzniku firemní krize, zlepšit finanční situaci, rozšířit odbyt, optimalizovat provozní náklady, maximalizovat využití potenciálu firmy a restartovat její výrobní a řídící procesy.

Revitalizace firmy se provádí na základě komplexní analýzy jejího aktuálního stavu a v souladu s dohodnutým plánem revitalizace, v němž definujeme konkrétní cíle, úkoly a termíny.

Zajištění investic do stabilizace firmy

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se firemní krize nejsilněji odráží v nedostatku provozního kapitálu a v růstu toxických pasiv ve formě neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti, M&A Invest zajistí přísun investic pro nezbytnou stabilizaci firmy.

Získání investic pro revitalizaci M&A Invest umožňuje dlouhodobá spolupráce s solidní investory z Ruska, zemí SNS, Izraele a Německa.

Podmínky splácení investic se domlouvají individuálně.

V některých případech je podmínkou poskytnutí investic vstup investora do řídících struktur revitalizované firmy na dobu využívání investičního kapitálu.

Stabilizační fond firmy může být vytvořen i z nebankovních úvěrů nebo z provozních půjček.

Odkoupíme závazky věřitelů

Naše společnost zajistí oddlužení firmy, včetně jednání s věřiteli a následného odkupu závazků bankovního i obchodního charakteru. V případě nezbytnosti, poskytneme společně s našimi partnery věřitelům dodatečné záruky a finanční garance.

Zajistíme úhradu pohledávek po splatnosti a řádnou platební morálku odběratelů

M&A Invest disponuje odborným potenciálem a bohatými zkušenostmi z mimosoudního vymáhání pohledávek, jakož i ze správy pohledávek B2B a B2C. Naše profesionální práce s vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti často pomáhá doplnit stabilizační fond revitalizované firmy a zcela eliminovat rizika druhotní platební neschopnosti.

Rozšíříme trhy odbytu a zvýšíme tržby

Díky spolupráci s našimi partnery může M&A Invest rozšířit trhy odbytu nejenom v Rusku a v zemích SNS, ale i v Evropě.

Motivujeme lidské zdroje

Důležitým faktorem úspěchu je i motivace lidí ve firmě ke spolupráci a jejich ochota přistoupit k procesům změny.

Informování о perspektivách revitalizace a přesvědčování nejenom spolupracovníků firmy, ale i obchodních partnerů je nedílnou součástí práce M&A Invest.

Výsledek revitalizace – stabilní a prosperující firma

Samozřejmě, že není možné každou firmu, která se zrovna nachází v krizové situaci, revitalizovat. Často se na nás obracejí zákazníci, u kterých se firma nachází v tak hluboké krizi, že nejlepším řešením zůstává pouze její prodej specializovaným investorům nebo likvidace firmy.

Ale pokud M&A Invest se svými partnery a zákazníky přijmou společné rozhodnutí o smysluplné revitalizaci firmy, pak jeho výsledkem musí být vyšší zisky, růst tržeb, efektivní plánování, strategické řízení a komunikace stimulující management a pracovníky firmy k maximálním výkonům.