Restrukturalizace závazků

Restrukturalizace dluhu představuje změnu podmínek jeho splacení. Dlužník dostává výhodnější podmínky finančního vyrovnání.

O restrukturalizaci dluhu se obvykle hovoří v souvislosti s bankovními kredity, avšak v našem případě jde především o obchodní úvěry, kdy některé druhy výrobků a služeb odebíral dlužník s odloženou lhůtou splatnosti.

Restrukturalizace závazků – naší služby

Společnost M&A Aliance poskytuje následující služby při restrukturalizaci závazků vzniklých z titulu zbožového, obchodního nebo bankovního úvěru:

  • prolongace lhůty splacení úvěru a stanovení výhodnější doby splatnosti («úvěrové prázdniny»);
  • změna rozvrhu splácení úvěru bez změny konečného termínu;
  • prominutí části dluhu za podmínky předčasného splacení úvěru («splácení s diskontem»);
  • snížení procentní sazby;
  • refinancování (změna starého úvěru na jeden nebo více nových úvěrů);
  • odkup dluhu se slevou;
  • splacení úvěru prodejem aktiv;
  • směna dluhu za akcie nebo podíly dlužníka;
  • refinancování úvěru novým úvěrem za výhodnějších podmínek s menší úrokovou sazbou.

Praxe potvrzuje, že v restrukturalizaci zadluženosti problémového dlužníka je zainteresován jak dlužník, tak i věřitel. Pro dlužníka to je možnost udržet si byznys a obnovit svoji platební schopnost. Věřitel má šanci získat platby za dodané zboží a služby.

Máme velmi bohaté zkušenosti ve vedení úspěšných jednání o restrukturalizaci závazků jak s bankami, tak i s největšími pojišťovnami pohledávek a s širokou škálou dodavatelů.

Při restrukturalizaci závazků vaší společnosti důvěřujte profesionálům.