Cílený odkup pohledávek od kreditorů – odkup závazků dlužníka od věřitelů

V průběhu činnosti mnohých společností vznikají někdy krizové situace, kdy objem celkové zadluženosti značně převyšuje finanční možnosti dlužníka. Dostává se do situace, kdy není schopen plnit splátkový kalendář a postupně umořovat svůj dluh.

V takových případech začínají dlužníci často dělit své věřitele na prioritní (obvykle sem patří klíčoví dodavatelé, banky a kreditoři zajištění zástavním právem) a na ty, kteří „zatím mohou počkat“, „zatím netlačí“ a podobně. Jak ukazuje praxe, pokud nejsou přijata radikální opatření k ozdravění ekonomické situace firmy, tak v mnohých případech dochází k jejímu bankrotu.

Odkup pohledávek od kreditorů – radikální krok k ozdravění firmy

Jedním z nejefektivnějších radikálních instrumentů zlepšení ekonomické situace firmy je odkoupení jejích závazků od kreditora.

Na základě dohody uzavřené s klientem jsme schopni zajistit cílený odkup závazků klienta (úplatné postoupení pohledávek dle §1879 NOZ) s 30-70% ekonomickým efektem. Máme bohaté zkušenosti z práce s pohledávkami a se závazky.

Odkup pohledávek od kreditorů provádíme po realizaci některých opatření, která jsou našim know-how.

Skupování závazků od kreditorů se provádí za předem se zákazníkem dohodnutých finančních podmínek.