Spolehlivě a profesionálně zajistíme legální a rychlý prodej vaší zadlužené firmy

Uvažujete o prodeji své zadlužené firmy tak, aby proces transakce proběhl v rámci zákona, minimalizoval rizika, nepoškodil zájmy věřitelů, nevytvořil vám problémy v budoucnosti a nepoškodil vaši reputaci?

Společnost M&A Aliance se specializuje na odkupy majetkových podílů ve firmách a také poskytuje specializované služby spojené s rychlým i legálním prodejem zadlužených nebo jinak problémových českých firem zahraničním investorům.

Kvalitní služby na prvním místě

Máme 12-letou zkušenost a odborné znalosti v oblasti fuze a akvizice, krizového managementu a v realizaci jak standartních, tak i velkých akvizičních transakcí, což nám umožňuje bezchybně a profesionálně „šít na míru“ i ty nejnáročnější případy prodeje firem s velkými pasivy nebo se složitou vlastnickou strukturou.

Našim klientům garantujeme diskrétnost, profesionalitu a spolehlivost ve všech fázích prodeje firmy.

Disponujeme portfoliem investorů

Za léta naší činnosti jako transakční poradci v oblasti fúze a akvizice firem jsme si vytvořili těsné vztahy s těmi investory, kteří mají zájem o získání aktiv v České republice a o rozvoj svého byznysu v Evropě.

V současné době má naše firma značné množství poptávek na odkup českých zadlužených firem a podniků v potížích od investorů z Ruska a zemí SNS což nám umožňuje najít reálného zájemce již v průběhu několika dní.

Postup prodeje zadlužené firmy

Našim klientům poskytujeme plný komplex služeb od předběžných konzultací a analýzy právní a ekonomické situace až po vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím:

 • V průběhu přípravných jednání s klientem provedeme analýzu aktuálního ekonomického stavu zadlužené firmy, navrhneme strategii transakce a dohodneme se na formě a lhůtách její realizace.
 • Dohodneme se na ceně služeb M&A Aliance a podepíšeme smlouvu.
 • Provedeme předprodejní přípravu firmy s cílem minimalizace rizik a odstranění nedostatků.
 • Ve velmi krátké lhůtě najdeme pro vaši firmu reálného investora, který ji koupí za účelem dalšího rozvoje svého byznysu.
 • S potenciálním kupcem provedeme předběžné konzultace a budeme asistovat při všech akvizičních rozhovorech.
 • Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.
 • Kupující obchodního podílu (nebo akcií) podepíše u notáře záměr o úhradě závazků společnosti ve stanovené lhůtě.
 • Zajistíme prodej obchodního podílu ve vaší společnosti novému vlastníkovi, výměnu statutárních orgánů, předání kompletní dokumentace, účetních dokladů a všech nástrojů řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky.
 • Poskytneme novému jednateli asistenční služby s cílem dosáhnout co nejrychleji plnohodnotného výkonu jeho jednatelských funkcí v souladu s § 159 NOZ

U M&A Aliance platíte za kvalitní výsledek, který garantujeme

Balíček služeb spojených s prodejem firmy zahrnuje:

 • komplexní krizové poradenství;
 • provedení celkové analýzy prodávané firmy;
 • přípravu teasera - krátkou 1-2 stránkovou anonymní informaci o prodávané firmě;
 • zveřejnění inzerce v našem katalogu www.cz-realty.ru;
 • distribuci akviziční nabídky a teasera našim obchodním zástupcům a potenciálním investorům;
 • komunikaci s potenciálním kupujícím;
 • služby asistenta při jednání o akvizici;
 • přípravu smlouvy a notářského zápisu;
 • asistenci při prodeji a vypořádání transakce;
 • provizi za zprostředkovatelské služby;

Cena celého komplexu služeb, včetně provize: od 40.000 Kč podle rozsahu prací

Platba za služby M&A Aliance se provádí na náš účet na základě faktury až po úplném ukončení celé transakce. Výjimkou je záloha ve výši 10%, která se platí v průběhu 3 dnů po podpisu smlouvy a slouží jako stvrzení serióznosti obchodního záměru.

První konzultaci poskytujeme zdarma

Poskytneme vám bezplatnou konzultaci, na které získáte doplňující informace a návrh dalšího postupu. Konzultaci můžete objednat velmi jednoduše - vyplníte formulář, odešlete a my se vám vzápětí ozveme.

Dále máte možnost se s námi domluvit na předběžných a pro vás nezávazných rozhovorech mailem nebo telefonicky: +420 723 22 33 22

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem. Rádi se Vám budeme věnovat.