Krizové poradenství

V současné době jsou firmy nuceny podnikat v podmínkách ostré konkurence a nestabilní ekonomické situace, což často vede k různým krizovým jevům, ztrátě platební schopnosti, snížení ziskovosti, likviditě společnosti a nakonec i k bankrotu.

Krizové poradenství je komplex opatření orientovaných na stabilizaci firmy, řešení široké škály problémů zaměřených na podstatné zvýšení efektivnosti byznysu.

Základním úkolem krizového poradenství je udržení a postupné zvyšování platební schopnosti firmy, realizace procedur finančního ozdravění v etapě do soudního řízení u podniků s různými formami vlastnictví, u nichž se projevují první příznaky finanční nestability a nebezpečí bankrotu.

Krizové poradenství – služby M&A Invest

Krizové poradenství ve většině případů pomáhá v počáteční etapě analyzovat a pochopit podstatu krizové situace, stanovit strategii a komplex opatření, který pomůže krizovou situaci řešit, minimalizovat rizika a nivelizovat negativní důsledky krizového vývoje.

Bezprostřední realizaci protikrizových opatření „šitých na míru“ obvykle provádíme ve spolupráci se zákazníkem nebo i samostatně naší firmou přímo v terénu. Využíváme při tom profesionálního potenciálu a zkušeností našich odborníků v oborech práva, daní, účetnictví, krizových manažerů, specialistů na práci s pohledávkami a závazky nebo i jiných specializací.

Krizové poradenství poskytované specialisty firmy M&A Invest se může stát tou nejrozumnější cestou k vyvedení společnosti z krize, ke stabilizaci její činnosti, k minimalizaci rizik odpovědnosti statutárních orgánů a zároveň i možností optimálního vstupu do fáze bankrotu, pokud se už stal nevyhnutelným.

Škála našich služeb může zahrnovat jak přípravu jednotlivých krizových opatření, tak i komplexní programy restrukturalizace a transformace byznysu v závislosti na požadavcích klienta.

Při poskytování služeb se zaměřujeme na zpracování komplexních řešení umožňujících dosáhnout okamžitého pozitivního výsledku v činnosti společnosti, dosáhnout jejího finančního ozdravění. Orientujeme se rovněž na řešení konkrétních situací, v nichž je nezbytné nivelizovat nebo minimalizovat rizika spojená s podnikáním.