Zajišťujeme prodej firem ve stavu rozvíjející se fáze firemní krize

Je vaše firma ve stavu rozvíjející se nebo chronické fáze firemní krize, která ohrožuje dosažení podnikových cílů nebo dokonce samotnou její existenci, a přitom má společnost potenciál? Pak je pravděpodobně nejlepším řešením její prodej investorům, kteří se specializují na krizový management a revitalizaci firem.

Včasný prodej firmy se symptomy krize strategie, výsledků, likvidity v akutním nebo chronickém stádiu a dokonce i s vysokou zadlužeností může přinést jejím vlastníkům adekvátní výnos z prodeje společnosti, než vlivem prohlubujících se problémů ztratí na tržní hodnotě ještě více. Firma tak zároveň může dostat reálnou šanci na ozdravění a překonání krize.

Hloubka krize a potenciál firmy mají rozhodující vliv na finanční objem transakce

Cena prodávané firmy v krizovém stavu obvykle závisí na hloubce krize s přihlédnutím k objemu nezbytných investic, které bude muset kupující vynaložit při její revitalizaci a potenciálu firmy.

Při stanovení ceny prodeje akcií nebo obchodního podílu se analyzují příčiny vzniku podnikové krize, jejích předcházejících i aktuálních fází. Značná pozornost se věnuje aktivům a pasivům společnosti, míře zadluženosti, struktuře závazků, bonitě pohledávek a perspektivám činnosti firmy po provedení sanace.

V případě hluboké krize, velké zadluženosti a zvýšených investičních rizik kupujícího se transakce uskutečňuje za malou, často i symbolickou, cenu. Avšak i takové řešení, v závislosti na konkrétní situaci, může uspokojit obě strany a především prodávajícího.

Prodej středních a větších problematických firem

Činnost a služby M&A Invest při prodeji firem vychází z komplexní podpory projektu divestice společnosti a z poskytování služeb ve všech etapách procesu prodeje, od zpracování strategie transakce, předprodejní přípravy, hledání investorů až do finálního vypořádání a předání firmy kupujícímu.

M&A Invest velmi úzce spolupracuje se skupinou specializovaných investorů z Ruska, zemí SNS, Německa a Izraele, kteří se specializují na akvizice a následnou revitalizaci firem nacházejících se v různých stadiích krize.

Tito investoři mají široké znalosti v oblasti krizového managementu, skvělou reputaci, solidní venture kapitál i finanční instrumenty pro předběžné odsouhlasení, v případě nutnosti, transakcí s bankami-kreditory, jakož i zajištění konstruktivních jednání s klíčovými věřiteli v post-transakčním období.

U této kategorie investorů jsou předmětem akvizičních zájmů především ty společnosti, které, nehledě na hloubku jejich krizových jevů, mají potenciál daný, např. strukturou výrobních kapacit, technologiemi, know-how, výrobním programem, prodejní síti, databázi klientů, dlouhodobou pozicí na trhu, exportním potenciálem, referencemi atd.

Základním segmentem akvizic pro danou kategorii investorů jsou střední a větší funkční firmy nacházející se v různých stadiích krize, včetně nákupu podniků v bankrotu.

Služby M&A Invest

Specialisté M&A Invest Vás provedou celým procesem prodeje firmy od předběžných konzultací až po vypořádání transakce a převzetí firmy kupujícím.

Vzhledem k tomu, že disponujeme portfolio investorů a poptávek, máme zkušeností a detailně rozpracovaný v praxi mnohokrát prověřený proces divestice firem, M&A Invest může svým klientům garantovat realizaci transakce v krátké lhůtě.